Powered byPolitika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë është përpiluar për t’u shërbyer më mirë atyre të cilët janë të shqetësuar rreth asaj se si ‘Informatat e tyre të Identifikimit Personal’ (IIP) shfrytëzohen në internet. IIP, siç përshkruhet në Ligjin Kosovar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (Nr..03-L-172), si informata që mund të shfrytëzohen në vetvete apo me informata tjera për të identifikuar, kontaktuar apo lokalizuar një person të vetëm, apo për të identifikuar një individ në kontekst. Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë me kujdes për të fituar një kuptim të qartë se si mbledhim, shfrytëzojmë, mbrojmë apo ndryshe trajtojmë Informata tuaja të Identifikimit Personal në përputhje me uebfaqen tonë.

KKB – Këshilli i Konsulentëve të Biznesit (BCC)

Këshilli i Konsulentëve të Biznesit (BCC) është asociacioni i vetëm, qëllimi i të cilit është promovimi i sektorit të konsulencës, mbajtjes së standardeve të larta etike dhe profesionale të kësaj industrie, dhe rritja e kësaj industrie përmes promovimit të saj tek konsulentët potencial. Bazuar në këto qëllime kryesore, kjo platformë do të shërbej për transparencë të plotë dhe profesionalizëm në treg.

Çfarë informata personale mbledhim ne nga njerëzit të cilët vizitojnë blogun tonë, uebfaqen apo aplikacionin?

Gjatë regjistrimit në uebfaqen tonë, sipas nevojës, nga ju mund të kërkohet të plotësoni emrin tuaj, email adresën, numrin e telefonit apo detaje tjera për të ju ndihmuar me përvojën tuaj. Të gjitha informatat e pranuara përmes këtij procesi nuk do të shfrytëzohen për të siguruar besueshmëri dhe integritet të rangimit të konsulentëve. 

Kur mbledhim informata?

Ne mbledhim informata nga ju kur ju abonoheni në një buletin informativ, kur i përgjigjeni një ankete, kur plotësoni një formë apo kur futni informata në uebfaqen tonë.

Si i përdorim informatat tuaja?

Ne mund të përdorim informata që mbledhim nga ju kur regjistroheni, kur bëni një blerje, kur abonoheni për një buletin informativ, kur i përgjigjeni një ankete apo komunikimi të marketingut, kur navigoni në uebfaqe, apo kur shfrytëzoni tipare tjera të uebfaqes, në mënyrat në vijim:

  • Për të përmirësuar uebfaqen tonë në mënyrë që ajo t’u shërbej juve më mirë
  • Për të na mundësuar ne të ju shërbejmë më mirë juve gjatë kërkesave tuaja për shërbim klientësh
  • Për të aministruar një mosmarrëveshje, promovim, anketim apo tipare tjera të faqes
  • Për të kërkuar rangim dhe recensione të shërbimeve apo produkteve
  • Për t’i përcjellur ato pas korrespondencës (live chat, email apo telefonata)

Si i mbrojmë informatat tuaja?

Ne nuk përdorim skanim të ndjeshmërisë dhe/ose skanim sipas standardeve PCI. Ne vetëm ofrojmë artikujë dhe informata. Ne kurrë nuk kërkojme për numra të kartelave kreditore. Ne juk shfrytëzojme Malware Scanning.

Informatat tuaja personale ruhen prapa rrjeteve të siguruara dhe janë të qasshme vetëm nja një numër i kufizuar i njerëzve të cilët kanë të drejta të veçanta të qasjes në këto sisteme, dhe u kërkohet të mbajnë informatat konfidenciale. Ne implementojmë një gamë të masave të sigurisë kur një shfrytëzues futet ne sistem, dorëzon, apo i qaset informatave të tyre për të mirëmbajtur sigurinë e informatave tuaja personale.

A përdorim ‘cookies’?

Ne nuk përdorim cookies për qëllime të gjurmimit
Ju mund të zgjedhni që të programoni kompjuterin tuaj të ju paralajmëroj çdo herë kur dërgohet një cookie, apo mund të zgjedhni të çkyçni cookies tërësisht. Këtë e bëni përmes specifikimeve të browser-it. Pasiqë browser-i është pak i ndryshëm, shikoni Menynë Ndihmuese të browser-it tuaj për të mësuar mënyrën e saktë se si të modifikoni cookies.
Nëse i çkyçni cookies, disa nga tiparet që e bëjnë përvojën tuaj në uebfaqe më efikase mund të mos funksionojnë siç duhet.

Zbulimi tek Palët e Treta

Ne nuk shesim, tregtojmë, apo në mënyrë tjetër transferojmë Informatat tuaja të Identifikimit Personal tek palët e jatshme përveç nëse i ofrojmë shfrytëzuesve informata paraprake. Kjo nuk përfshin parnterë të hostingut të uebfaqes dhe palë tjera të cilat na asistojnë në operimin e uebfaqes sonë, operimin e punës sonë, apo shërbimit të shfrytëzuesve tanë, përderisa këto palë të pajtohen të mbajnë këto informata konfidenciale. Ne gjithashtu mund të publikojmë informata kur publikimi i tyre të jetë i përshtatshëm për aplikim të ligjit, forcimit të politikave të faqës sonë, apo mbrojtjes së të drejtave, pronës apo sigurisë sonë dhe të të tjerëve.
Megjithatë, informata jo-personale të identifikimit të vizitorëve mund të ju ofrohen palëve tjera për marketing, reklamim, apo shfrytëzime tjera.

Lidhjet me Palë të Treta

Ne nuk përfshijmë apo ofrojmë produkte apo shërbime të palëve të treta në uebfaqen tonë.

Google:

Kërkesat reklamuese te Google mund të përmbledhen nga Parimet Reklamuese të Google. Ato janë vendosur për të ofruar një përvojë pozitive për shfrytëzuesit. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Ne nuk kemi aktivizuar Google AdSense në uebfaqen tonë por mund ta bëjmë këtë në të ardhmen.

Nëse në çfarëdo kohe ju dëshironi të ç’regjistroheni nga pranimi i emailave në të ardhmen, ju mund të na shkruani dhe ne menjëherë do të ju largojmë nga e GJITHË korrespondenca.

Kontakti me ne:

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, ju mund të na kontaktoni duke shfrytëzuar informatat më poshtë:
[email protected]Dërgo

Të gjitha fushat duhet të plotësohen