Powered byflorije Ibishi-Rudniku

Master ekonomise

Review Consultant

aktualisht punoj si Udheheqese e Qendres komunale te biznesit ne Mitrovicë
jam e akredituar nga MTI si konsulente per biznese me skemen Woucher
vitin 2006 jam qertifikuar per Ndermarresi niveli IV nga KOSVET
NE VITIN 2016 kam qene mentore per grate perfituese te granteve nga EU dhe implementuar nga CBMBusiness Planning / Business Plan Preparation Marketing and Sales / Public Relations Start-up / Business Formation Quality Assurance / Standards and Norms (e.g. ISO)
Experiences

D&D SUPORT CENTER

2010 — 2011


Education

Universiteti i Prishtines

Graduation: Ma ekonomise

Menaxhment dhe financa


Training & Certifications

KOSVET, REA,ILO, MDA,

2002,2006,2009

Ndermarresi
biznes plan
menaxhim te zhvillimit ekonomik lokal
menaxhim biznesi


Details

Languages

shqip, serbe,


Email

[email protected]


Phone

044 213 727, 029 735 110


Facebook

Florije Flora Ibishi